Jan 22 / Piotr Biernacki

Baza danych ESG i należyta staranność

Nowy rok zaowocował już w styczniu ciekawymi konferencjami, które trudno będzie pominąć, jeśli chcemy być na bieżąco z tym, co ważne w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundacja Instrat ogłosi 16 stycznia nową wersję swojej bazy danych ESG, a 26 stycznia kilka instytucji podzieli się wskazówkami, jak wdrażać procesy należytej staranności zgodnie z przepisami prawa. Czego możemy się spodziewać po tych dwóch wydarzeniach?
Fundacja Instrat jest think tankiem działającym na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki. Od kilku lat prowadzi i udostępnia jedne z ciekawszych i najsolidniej prowadzonych baz danych dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach, które to bazy są dostępne publicznie. Fundacja zapowiedziała na 16 stycznia 2024 na g. 11:00 roku webinarium, podczas którego zostanie ogłoszona premiera ESG INSTRAT DATABASE, nowa baza danych w ramach prowadzonego portfolio. Udział w webinarium jest bezpłatny, a można się na nie zapisać pod tym adresem. Nowa baza danych ma zawierać kompleksowe informacje na temat aspektów działalności spółek giełdowych w zakresie dotyczącym zmiany klimatu.
Empty space, drag to resize
Zaledwie 10 dni później, 26 stycznia 2024 roku, odbędzie się konferencja Od „soft law” do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. Jej organizatorami są Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelna Rada Adwokacka z partnerami – kancelariami Wardyński i Partnerzy i Eversheds Sutherland. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, jej program i formularz rejestracyjny są dostępne tu.
Empty space, drag to resize
Francja i Niemcy to dwa duże państwa członkowskie UE, w których już funkcjonują przepisy nakazujące stosować przez przedsiębiorstwa procesy należytej staranności. Dziś wiemy już, że dyrektywa CSDDD (tzw. dyrektywa due diligence, Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) została uzgodniona w ramach trilogów, a w najbliższych kilku tygodniach oczekujemy potwierdzenia jej przyjęcia przez Radę i Parlament. Możemy zatem zacząć się przygotowywać do jej stosowania. Dlatego warto spojrzeć na doświadczenia krajów, które podobne przepisy już od kilku lat realizują. To właśnie doświadczenia Francji i Niemiec będą stanowiły główną część tematyki tej konferencji.
Empty space, drag to resize
Chociaż styczeń jest w większości spółek już gorącym okresem raportowania rocznego, to, jeśli znajdziecie wolną chwilę, warto.