Poznaj nasze cykle szkoleniowe

W najbliższych latach wejdzie w życie szereg nowych przepisów, takich jak dyrektywa CSRD i ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, dyrektywa CSDDD o należytej staranności w odniesieniu do środowiska i praw człowieka, rozszerzona też zostanie unijna Taksonomia. Trendy rynkowe, oczekiwania klientów i wymogi instytucji finansowych i inwestorów jednoznacznie wskazują, by spółki aktywnie zajmowały się zrównoważonym rozwojem.
Dzisiaj każde przedsiębiorstwo potrzebuje ekspertów, którzy podołają tym nowym zadaniom.
Nasze kursy są skonstruowane tak, by można było zdobywać konkretną wiedzę krok po kroku - od ogólnego spojrzenia do szczegółowych informacji. Dzięki temu, już po skończeniu pierwszego kursu możesz zademonstrować ogólną wiedzę w danym obszarze, a później ją pogłębiać.

Wybierz odpowiadający Ci poziom kursu:

INTENSYWNY 
WPROWADZAJĄCY

Na tym poziomie opanujesz kluczowe pojęcia, poznasz obowiązujące regulacje oraz zrozumiesz zakres wybranej przez Ciebie tematyki.
Po skończeniu kursu możesz zademonstrować ogólną wiedzę w tym obszarze.
Jeśli interesuje Cię wiedza pogłębiona, zamiast poziomu podstawowego wybierz zaawansowany.

ZAAWANSOWANY

Na tym poziomie poznasz szczegóły wymogów legislacyjnych lub tematykę danego obszaru. Wiedza prezentowana na tym poziomie powinna wystarczyć Ci do przeprowadzenia projektu związanego z tematyką kursu. Z kursu zaawansowanego możesz skorzystać bez wcześniejszego ukończenia kursu podstawowego.

EKSPERCKI

Kursy na tym poziomie dotyczą bardzo szczegółowych zagadnień. Zalecamy je osobom, które znają już tematykę danej dziedziny lub ukończyły związany z nią kurs na poziomie co najmniej podstawowym.

SPECJALISTYCZNY

Kursy specjalistyczne występują w dwóch odmianach:
- dotyczą zastosowania omawianych przepisów lub rozwiązań w wyszczególnionych branżach i sektorach gospodarki, lub
- są skierowane do określonych grup osób mających specyficzne zawodowe potrzeby związane z danym zagadnieniem.
TEMAT WIODĄCY CYKLU

Dyrektywa CSRD i europejskie standardy raportowania ESRS

TEMAT WIODĄCY CYKLU

Unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo

TEMAT WIODĄCY CYKLU

Taksonomia dla budownictwa i rynku nieruchomości

CHCESZ WIĘCEJ?

Skorzystaj z pakietów naszych kursów

Potrzebujesz kursu na wiele stanowisk?