Piotr Biernacki

Dyrektywa i europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Już wkrótce wszystkie duże i część małych i średnich przedsiębiorstw będą raportowały zagadnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z przepisami dyrektywy CSRD. Będzie jej towarzyszył jednolity system europejskich standardów raportowania (ESRS). Poniżej publikujemy kompletny zestaw informacji, dzięki którym każdy może śledzić powstawanie standardów. Strona będzie na bieżąco aktualizowana – zachęcamy do jej odwiedzania.
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022 r.
Empty space, drag to resize
Komisja Europejska złożyła 21 kwietnia 2021 r. projekty dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywa w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). Obecnie jest ona w trakcie procesu legislacyjnego, a jej przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej jest przewidywane na I półrocze 2022 r.
Empty space, drag to resize
Tekst dyrektywy CSRD przyjętej przez Parlament Europejski w głosowaniu w dniu 10 listopada 2022 r.: PL / EN
Empty space, drag to resize
Projekt dyrektywy CSRD złożony przez Komisję Europejską 21 kwietnia 2021 r.: PL / EN
Empty space, drag to resize
Zgodnie z dyrektywą wszystkie duże przedsiębiorstwa (niezależnie od tego, czy są spółkami giełdowymi czy prywatnymi) będą sporządzały raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raporty będą podlegały audytowi i będą stanowiły integralną część raportu rocznego każdej spółki. Obowiązkom będą też podlegały małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym.
Empty space, drag to resize
Raporty będą sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Standardy te będą wydane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych. Projekt standardów przygotuje dla Komisji EFRAG (Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej). Opracowaniem projektu zajmuje się specjalny zespół roboczy powołany przy EFRAG (PTF-ESRS, Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards), w skład którego wchodził Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner w MATERIALITY. Pełnił on funkcję co-lead podzespołu, który opracował projekty standardów przekrojowych i zestawów wytycznych. Od kwietnia 2022 r. Piotr Biernacki jest członkiem Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG), stałej grupy, która przygotowuje w ramach EFRAG projekty standardów.
Empty space, drag to resize
Ostateczne akty delegowane zawierające standardy będą wydane przez Komisję Europejską we wszystkich językach krajów członkowskich UE. Prace nad projektem standardów są prowadzone w języku angielskim, dlatego w poniższych materiałach utrzymujemy nazewnictwo poszczególnych dokumentów w oryginale.
Empty space, drag to resize
29 kwietnia 2022 r. EFRAG rozpoczął publiczne konsultacje projektów standardów. Konsultacje będą trwały do 8 sierpnia 2022 r. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach. Wszystkie informacje na ich temat, w tym dostęp do formularzy konsultacyjnych można znaleźć na stronie internetowej EFRAG.
Empty space, drag to resize
Poniżej przedstawiamy aktualny stan prac nad projektami standardów. Prace nad nimi trwają i są prowadzone przez SR TEG oraz Sustainability Reporting Board przy EFRAG. Ostateczna treść całego zestawu standardów może ulec zmianie po zakończeniu publicznych konsultacji.

Każdemu z projektów standardów towarzyszy Basis for Conclusions. Dokument ten nie jest częścią standardu i nie będzie stanowił obowiązującego prawa, ale wyjaśnia on podstawy opracowania każdego ze standardów.

Architektura europejskiego systemu standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Projekty standardów w wersji przyjętej przez EFRAG Sustainability Reporting Board w dniu 15 listopada 2022 r.

Projekty standardów w wersji publikowanej podczas prac PTF ESRS od stycznia do kwietnia 2022 r.

Nota przewodnia do projektów standardów w wersji roboczej.

Cover note for Batch 1 WPS

Cross-cutting standards:
ESRS 1 General provisions: ESRS 1 cover note / ESRS 1 working paper
ESRS 2 Strategy and business model
ESRS 3 Sustainability governance and organization
ESRS 4 Sustainability material impacts, risks and opportunities
ESRS 5 Definitions for policies, targets, action plans and resources

Topical standards: Environment
ESRS E1 Climate change
ESRS E2 Pollution
ESRS E3 Water and marine resources
ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
ESRS E5 Circular economy

Topical standards: Social
ESRS S1 Own workforce – general
ESRS S2 Own workforce – working conditions
ESRS S3 Own workforce – equal opportunities
ESRS S4 Own workforce – other work-related rights
ESRS S5 Workers in the value chain
ESRS S6 Affected communities
ESRS S7 Consumers and end-users

Topical standards: Governance
ESRS G1 Governance, risk management and internal control
ESRS G2 Products and services management and quality of relationships with business partners
ESRS G3 Business conduct

Sector specific standards
ESRS SEC1 Sector classification standard

Presentation
ESRS P1 Sustainability statements

Conceptual guidelines
Uwaga: wytyczne koncepcyjne nie stanowią części standardów i nie zostaną wydane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych. Zawierają one wskazania dla instytucji tworzącej standardy, ale mogą być także przydatne dla wszystkich innych odbiorców w celu uzyskanie nieobowiązującej interpretacji standardów.

ESRG 1 Double materiality
ESRG 2 Characteristics of information quality