Jan 15 / Piotr Biernacki

ESRS-y i wytyczne wdrożeniowe

Tuż przed końcem roku opublikowany został szereg dokumentów dotyczących raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Mamy w końcu ostateczne standardy ESRS, dostaliśmy też trzy projekty wytycznych wdrożeniowych. Co warto z nimi zrobić na początku 2024 roku?
22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie Delegowane Komisji 2023/2772 wprowadzające pierwszy zestaw standardów ESRS. Treść rozporządzenia w języku angielskim i polskim można znaleźć na stronie MATERIALITY oraz w systemie Eur-Lex.
Empty space, drag to resize
W Dzienniku Urzędowym opublikowano dokładnie tę samą wersję standardów, która została wydana przez Komisję 31 lipca 2023 r. Oznacza to niestety, że polska wersja językowa jest bardzo złej jakości. Przedstawiciele Komisji zapowiedzieli nieformalnie, że do połowy 2024 r. powinna ona zostać poprawiona. Takie opóźnienie w połączeniu z wyjątkowo licznymi błędami powoduje jednak duże utrudnienia dla spółek, które już w tym roku przygotowują się do raportowania zgodnie z ESRS’ami. Zachęcam do korzystania z wersji angielskiej, a przynajmniej do wspierania się nią, gdy w wersji polskiej traficie na jakieś niezrozumiałą zbitkę wyrazów.
Empty space, drag to resize
EFRAG opublikował z kolei trzy projekty wytycznych wdrożeniowych, tzw. implementation guidance:
• IG 1 Materiality Assessment Implementation Guidance: wytyczne dotyczące badania istotności
• IG 2: Value Chain Implementation Guidance: wytyczne dotyczące łańcucha wartości
• IG 3: Detailed ESRS Datapoints Implementation Guidance: wytyczne zawierające listę wszystkich punktów danych (plik excel oraz nota wyjaśniająca)
Empty space, drag to resize
Wytyczne wdrożeniowe to wydawane przez EFRAG dokumenty wyjaśniające, jak funkcjonuje system standardów raportowania ESRS. Nie mają one charakteru przepisów prawa, a ich stosowanie nie jest obowiązkowe. Warto jednak się z nimi zapoznać, bo w wielu przypadkach ułatwiają zrozumienie tego, co jest zapisane w samych standardach.
Empty space, drag to resize
Obecnie projekty wytycznych zostały poddane publicznym konsultacjom, które potrwają do 2 lutego. Warto w nich wziąć udział. Przede wszystkim warto zgłosić, jakiego typu wsparcia za pomocą tych dokumentów oczekujemy. Czy powinno w nich być więcej przykładów? Czy powinny one zawierać więcej szczegółowych pytań i odpowiedzi na nie? A może powinny spełniać jeszcze jakąś funkcję?
Empty space, drag to resize
Zawsze zachęcam do udziału w publicznych konsultacjach projektów dokumentów powstających w Unii Europejskiej. Im więcej głosów w tych konsultacjach pochodzi bezpośrednio od spółek i ekspertów zajmujących się zrównoważonym rozwojem, tym lepsze i bardziej dostosowane do ich potrzeb dokumenty będą wydawane w Brukseli. Nie trzeba wypełniać całego formularza konsultacyjnego – wystarczy napisać o tym, na czym nam zależy w odpowiedniej jego sekcji.