Piotr Biernacki

Europejskie i światowe standardy

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, interesujemy się przede wszystkim ESRS-ami, bo to zgodnie z tymi standardami spółki będą raportowały zagadnienia zrównoważonego rozwoju. A jak się do tego mają standardy wydawane przez Fundację IFRS? Czy grozi nam podwójne raportowanie? Czy wystarczy sporządzić jeden raport?
Fundacja IFRS (International Financial Reporting Standards) to organizacja pozarządowa, która przez wiele lat zajmowała się wydawaniem standardów sprawozdawczości finansowej. Standardy te, a konkretnie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), były następnie przyjmowane w różnych jurysdykcjach jako obowiązkowe. Unia Europejska także od lat przyjmuje kolejne MSSF-y i wprowadza je jako obowiązkowe dla różnych grup przedsiębiorstw. Dzięki działalności Fundacji IFRS raporty finansowe spółek z różnych krajów są porównywalne. Nie dotyczy to wszystkich krajów i wszystkich grup spółek, a droga do ujednolicenia sprawozdawczości jest długa.
Empty space, drag to resize
Kilka lat temu Fundacja IFRS podjęła prace nad standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się tym ISSB (International Sustainability Standards Board – Rada ds. Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju). Dotychczas ISSB opracowała dwa standardy: S1 (General Sustainability-related Disclosures) i S2 (Climate-related Disclosures). Będą one obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku, oczywiście w tych jurysdykcjach, które je przyjmą.
Empty space, drag to resize
Prace nad standardami S1 i S2 przebiegały w tym samym czasie, gdy w Europie projektowaliśmy standardy ESRS. W trakcie prac grupy robocze EFRAG’u i ISSB miały szereg spotkań roboczych. Struktura i szczegółowe zapisy standardów ESRS 1, 2 i E1 zostały dostosowane tak, aby obejmowały to, czego od spółek wymagają standardy ISSB S1 i S2. Powinniśmy się więc spodziewać, że spółka sporządzająca raport zgodnie z ESRS-ami automatycznie uzyska zgodność ze standardami międzynarodowymi.
Empty space, drag to resize
Takiej zgodności nie da się uzyskać w drugą stronę, tzn. raport sporządzony wg ISSB S1 i S2 nie będzie zgodny ze standardami ESRS. Przyczyny takiej sytuacji są dwie. Po pierwsze standardy ISSB przynajmniej obecnie pomijają większość istotnych zagadnień zrównoważonego rozwoju (zagadnienia środowiska naturalnego inne niż zmiana klimatu, zagadnienia dotyczące ludzi i społeczeństwa i te dotyczące ładu zarządczego). Po drugie ISSB opracowała standardy zgodnie z zasadą istotności finansowej, ignorując niemal całkowicie istotność wpływu.
Empty space, drag to resize
Rada ISSB prowadzi obecnie konsultacje swojego planu pracy na najbliższe dwa lata. Warto wziąć w nich udział, bo głosy interesariuszy mogą wpłynąć na to, czy ISSB zacznie bardziej ambitnie podchodzić do raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Trudno przecież uznać dziś, w 2023 roku, że jedynie zagadnienia zmiany klimatu są na tyle poważne, żeby zobowiązać do ich raportowania przedsiębiorstwa. Trudno też ignorować fakt odpowiedzialności przedsiębiorstw za to, jaki wpływ wywierają na ludzi i społeczeństwo. Dobrze, żeby było to odzwierciedlone także w obowiązkach sprawozdawczych wszystkich spółek, nie tylko europejskich.
Empty space, drag to resize