Aug 7 / Piotr Biernacki

Jak czytać ESRS-y?

Mamy już ostateczne ESRS-y, nie tylko po angielsku, ale też po polsku. Nie pozostaje więc nic innego, jak zabrać się w końcu do ich studiowania. Jak je czytać? Jeden po drugim, czy w jakiejś bardziej skomplikowanej kolejności? Po polsku, czy po angielsku, czy może porównując obie wersje? Dziś postaram się przedstawić kilka wskazówek w tym zakresie.
Dwa dni po wydaniu rozporządzenia wprowadzającego standardy ESRS (31 lipca) Komisja udostępniła wszystkie ich wersje językowe (2 sierpnia). Nie informowaliśmy o tym aktywnie, bo niestety tłumaczenie na język polski zawiera dużą liczbę błędów. Wiele nazw i terminów jest przetłumaczonych za pomocą słów, których zwyczajowo nie używa się w języku polskim w związku z tematyką zrównoważonego rozwoju. Na przykład governance zostało przetłumaczone jako rządzenie, podczas gdy jest to przecież ład korporacyjny lub ład zarządczy. W tekście można znaleźć takie „kwiatki”, jak opis osób niebędących pracownikami należących do grona pracowników – już wyobrażam sobie wyraz zdziwienia na twarzach szefostwa działu HR, które prosimy o dostarczenie odpowiednich informacji na ten temat.
Empty space, drag to resize
Zanim rozporządzenie wprowadzające ESRS-y zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE będzie jeszcze czas na wprowadzenie poprawek do polskiej wersji językowej. Prace w tym zakresie prowadzi m.in. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a eksperci MATERIALITY aktywnie w nich uczestniczą. Zalecałbym jednak, by do chwili wprowadzenia poprawek nie posługiwać się polską wersją ESRS-ów, a jeśli ktoś zamierza ją czytać, to z otwartą równolegle i na bieżąco porównywaną wersją angielską. Ta jest w końcu oryginałem i pomoże rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości dotyczące zaskakujących nieraz zapisów w tekście polskim.
Empty space, drag to resize
Jeśli ktoś nie studiował jeszcze standardów na etapie ich projektów, to proponuję następującą kolejność lektury (przypomnę, że komplet standardów można znaleźć na stronie MATERIALITY. Najpierw warto przejrzeć jeden z krótszych standardów, np. ESRS E2 Zanieczyszczenie lub ESRS E3 Woda i zasoby morskie. Podkreślam, że chodzi o przejrzenie, nie o dokładną lekturę. Następnie należy uważnie i szczegółowo przeczytać ESRS 1 Wymogi ogólne. To instrukcja obsługi całego systemu raportowania. Choć standard ten nie zawiera żadnych wymogów w zakresie ujawniania informacji (disclosure requirements), czyli nie definiuje co konkretnie trzeba ujawnić w raporcie, to zawiera on szereg zasad, zgodnie z którymi musimy zbierać, porządkować i ujawniać informacje. Wcześniejsze przejrzenie jednego z prostych standardów tematycznych powinno spowodować, że wiele sformułowań zawartych w ESRS 1 będzie bardziej zrozumiałych, tj. od razu będziemy wiedzieli, w jakich sytuacjach należy się do nich stosować.
Empty space, drag to resize
Następnym w kolejności do lektury powinien być standard ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji. Jest on obowiązkowy w całości dla wszystkich spółek. ESRS 2 określa m.in. co trzeba ujawnić w odniesieniu do prowadzonego przez spółkę badania istotności, tzn. co musimy zaraportować o samym procesie badania i w jaki sposób powinniśmy przedstawić jego wyniki. To w tym standardzie znajdują się też wzory generycznych ujawnień dotyczących polityk, działań i zasobów, mierników i celów. Trzeba do nich sięgać praktycznie zawsze, gdy w którymkolwiek ze standardów tematycznych dostaniemy polecenie ujawnienia tych kwestii, czyli np. polityki w odniesieniu do jakiegoś zagadnienia zrównoważonego rozwoju, albo celów ustanowionych w tym zakresie.
Empty space, drag to resize
Na koniec zostawiłbym studiowanie standardów tematycznych. Jest ich dziesięć i można się z nimi zapoznawać w dowolnej kolejności. Warto najpierw przeczytać dokładnie ten z prostych standardów, który wybraliśmy do przejrzenia na początku – zobaczycie, jak wiele jego elementów nagle stało się bardziej zrozumiałych. A później już według potrzeb, uznania lub zainteresowań. Niektóre ze standardów są prostsze, niektóre zawierają podobne treści (np. standardy ESRS S2, S3, S4), a niektóre są wybitnie długie i trudne w odbiorze (ESRS E1, E4, S1).
Empty space, drag to resize
Jednokrotna lektura całego kompletu standardów nie wystarczy, by je poznać. Wszyscy specjaliści zajmujący się raportowaniem zrównoważonego rozwoju z pewnością będą do nich zaglądać wielokrotnie, doczytywać pewne fragmenty i studiować je w kontekście innych standardów, zwłaszcza ESRS 1 i 2. W tych lekturach pomocne będzie też zaglądanie do drugiego załącznika do rozporządzenia delegowanego, bo zawiera on spis wszystkich użytych w standardach definicji i skrótów.