Feb 12 / Piotr Biernacki

Mali i średni też mogą raportować

Dyrektywa CSRD spędza sen z powiek ekspertów od sustainability we wszystkich dużych przedsiębiorstwach. A co z mikro, małymi i średnimi? Część z nich też będzie musiała raportować, a inne będą do tego zachęcane, albo przez współpracujące z nimi instytucje finansowe, albo przez dużych partnerów biznesowych. EFRAG opublikował projekty standardów przeznaczonych dla MŚP. Co w nich znajdziemy?
Nasz europejski twórca standardów ogłosił publiczne konsultacje projektów dwóch standardów, tzw. LSME i VSME ESRS.
Empty space, drag to resize
LSME to listed small and medium enterprises, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym i niektóre nieduże instytucje finansowe. Będą one objęte obowiązkiem sprawozdawczym od raportu za rok 2026. Mogą one oczywiście skorzystać z zestawu standardów dla dużych przedsiębiorstw, ale jeśli zechcą, będą mogły użyć uproszczonego standardu stworzonego specjalnie dla nich. Projekt tego standardu zawiera o 43% mniej obowiązkowych punktów danych niż pierwszy zestaw standardów wydanych przez Komisję Europejską dla dużych przedsiębiorstw. Niestety struktura standardu i język, którym jest napisany, są podobnie skomplikowane, jak „duże” ESRS-y.
Empty space, drag to resize
Standard VSME to z kolei voluntary small and medium enterprises, czyli dobrowolny standard dla MŚP, które nie są objęte wymogami ustalonymi w dyrektywie CSRD. Standard ten nie będzie wydany przez Komisję Europejską w formie rozporządzenia delegowanego, a zatem nie będzie przepisem prawa. Został jednak stworzony, by małe i średnie przedsiębiorstwa mogły raportować w uporządkowany i porównywalny sposób.
Empty space, drag to resize
VSME ma ciekawą strukturę, która odzwierciedla zasadę proporcjonalności i będą mogły z niego skorzystać nawet najmniejsze firmy. Ma on trzy moduły. Pierwszy (Basic Module) obejmuje 12 bardzo prostych ujawnień opartych w większości o dane, którymi każda spółka dysponuje (np. ilość zużytej energii elektrycznej lub liczba pracowników). Drugi (Narrative Policies, Actions and Targets Module) określa 5 ujawnień opisowych, które pomogą zrozumieć odbiorcy raportu, jak przedsiębiorstwo zarządza zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Trzeci (Business Partners Module) uzupełnia pierwsze 12 ujawnień z Basic Module o dodatkowe punkty danych, których od spółki będą oczekiwali duzi partnerzy biznesowi i instytucje finansowe. Każda firma będzie mogła zdecydować, czy w swoim raporcie zastosuje tylko pierwszy moduł, pierwszy z drugim lub trzecim, albo wszystkie trzy moduły. Jeśli ktoś będzie raportował wykorzystując tylko pierwszy moduł, wówczas nie będzie musiał przeprowadzać badania istotności.
Empty space, drag to resize
VSME był tworzony zgodnie z zasadą „zero plus”, czyli pracujący nad nim zespół w EFRAG’u zaczął od przysłowiowej pustej kartki, stopniowo ustalając i dodając jak najprostsze ujawnienia, które muszą się znaleźć w raporcie. To zupełnie inny sposób tworzenia regulacji niż w przypadku LSME, który powstał poprzez usuwanie z zestawu standardów dla dużych przedsiębiorstw niektórych wymogów ujawnieniowych lub punktów danych. Doskonale widać efekty zastosowania tej zasady proporcjonalności, bo VSME ma zaledwie 56 stron (podczas gdy LSME to prawie 200-stronicowa księga), z czego Basic Module to jedynie 3,5 strony.
Empty space, drag to resize
Ogłoszone przez EFRAG publiczne konsultacje trwają do 21 maja 2024 roku. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nich udziału, bo oba standardy będą jeszcze poprawiane na podstawie komentarzy, uwag i opinii, które spłyną od wszystkich uczestników rynku.