Aug 28 / Piotr Biernacki

Nadzorca interesuje się raportowaniem

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do spółek publicznych tydzień temu ankietę dotyczącą różnych aspektów raportowania ESG. Łączy ona w sobie elementy działań nadzorczych i takie, które dotyczą przyszłych obowiązków raportowania. Jakie skutki może mieć przeprowadzenie tej ankiety?
Spółki, do których został skierowany kwestionariusz, dostały bardzo mało czasu na odpowiedź (do końca sierpnia), a zakres informacji, które chce pozyskać nadzorca, jest szeroki. Część ankiety to dość prosta do wypełnienia metryczka na temat podstawowych parametrów, które decydują o podleganiu lub nie obowiązkowi raportowania informacji niefinansowych. Kolejna sekcja kwestionariusza dotyczy wyzwań w określaniu średniorocznego zatrudnienia w danym roku obrotowym. Z tym niestety zawsze był problem, bo zarówno termin zatrudnienie jest niejednolicie definiowany w przepisach unijnych i polskich, jak też sposobów na liczenie średniej jest co najmniej kilka. Z zadanych pytań można wywnioskować, że być może powinniśmy oczekiwać jakiejś próby jednoznacznego zdefiniowania tej kwestii, przynajmniej na gruncie prawa krajowego.
Empty space, drag to resize
Najciekawsza jest ta część kwestionariusza, która dotyczy wyzwań związanych z raportowaniem niefinansowym, ujawnieniami dotyczącymi Taksonomii i nadchodzącymi wymogami wynikającymi z dyrektywy CSRD i standardów ESRS. UKNF stara się zidentyfikować nie tylko te dziś obowiązujące przepisy, których wypełnianie rodzi dla spółek problemy, ale też przewidzieć główne trudności związane z nowym reżimem raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Pismo przewodnie do ankiety wskazuje, że możemy spodziewać się w przyszłości działań edukacyjno-informacyjnych ze strony UKNF, jak też stanowisk zajmowanych w odniesieniu do wykonywania nowych przepisów.
Empty space, drag to resize
Bardzo brakowało takiej inicjatywy ze strony organu nadzoru, gdy największe notowane na warszawskiej giełdzie spółki przygotowywały się do raportowania niefinansowego w latach 2016-2017. Podjęcie działań teraz, na kilka miesięcy przed początkiem stosowania dyrektywy CSRD odbieram pozytywnie. Co więcej, edukacja prowadzona przez UKNF w zakresie raportowania zgodnie z nowymi standardami powinna dotrzeć nie tylko do spółek giełdowych, ale też do wszystkich dużych przedsiębiorstw. Duże spółki prywatne będą przecież objęte nowymi obowiązkami zaledwie rok później.
Empty space, drag to resize
Jeśli pracujecie w spółce giełdowej, warto poświęcić najbliższe dni na możliwie szczegółowe przedstawienie nadzorcy, z jakimi problemami borykacie się i jakie wyzwania przewidujecie w kolejnych miesiącach. Mam nadzieję, że UKNF opublikuje wnioski z zebranych ankiet w najbliższych tygodniach. Taki obraz dzisiejszego stanu przygotowań, nawet dotyczący tylko spółek giełdowych, będzie nie tylko interesujący, ale pomoże obudzić tych, którzy jeszcze nie zaczęli prac nad dostosowaniem do nowych przepisów.