Piotr Biernacki

Pierwsze ESRS’y sektorowe

EFRAG zbliża się do końca prac nad dwoma pierwszymi standardami sektorowymi. Będą one wzorem dla kolejnych, nad którymi prace już trwają. Na jakim etapie są przygotowania, jakie decyzje jeszcze muszą zapaść i jak będą przebiegały dalsze prace?
W listopadzie 2022 r., gdy EFRAG przekazał do Komisji Europejskiej pierwszy zestaw standardów powszechnych, trwały już prace przygotowawcze do stworzenia standardów sektorowych. Od początku stycznia 2023 r. nad projektami standardów intensywnie pracowała Sustainability Reporting TEG, której jestem członkiem, oraz Sustainability Reporting Board.
Empty space, drag to resize
Na pierwszy ogień poszły dwa standardy: Mining, Quarrying and Coal (górnictwo, wydobywanie kamienia i górnictwo węgla) i Oil and Gas (ropa naftowa i gaz ziemny). Sektory gospodarki objęte tymi standardami mają istotny wpływ na zagadnienia środowiska naturalnego, ludzi i społeczeństwa i istnieje w odniesieniu do nich wiele wytycznych branżowych wydanych w ostatnich latach przez różne inicjatywy europejskie i globalne. To ułatwiło konstruowanie wymogów ujawnieniowych, które wzbogacą raporty spółek z tych sektorów wykraczając poza to, co jest wymagane standardami powszechnymi.
Empty space, drag to resize
W najbliższych dwóch tygodniach SR TEG przyjmie projekty obu standardów. Następnie planowane jest przyjęcie ich przez SR Board. Gdy to nastąpi, projekty standardów zostaną przekazane do publicznych konsultacji. Po trwających ok. 4 miesięcy konsultacjach projektami znów zajmą się SR TEG i SR Board, by jesienią 2023 r. przyjąć ostateczne projekty i przekazać je do Komisji Europejskiej.
Empty space, drag to resize
Chociaż prace nad dwoma pierwszymi projektami standardów sektorowych zbliżają się do ukończenia, to w SR TEG i SR Board trwają jeszcze ważne dyskusje, o tyle istotne, że ich wynik określi sposób postępowania z wszystkimi kolejnymi standardami sektorowymi. Dyskusje te dotyczą podejścia do ustalania istotności w standardach sektorowych. Spośród kilku możliwych sposobów postępowania największym poparciem wśród członków obu organów cieszą się dwa. Pierwsze z nich polega na pozostawieniu określania istotności całkowicie w gestii raportującej spółki. W praktyce oznacza to, że regulator tworzy w standardzie sektorowym wymogi ujawnieniowe dostosowane do specyfiki sektora, ale to spółka określa, w wyniku swojego badania istotności, czy wymogi te wypełni. Drugie podejście polega na stworzeniu pewnego zestawu wymogów ujawnieniowych, które muszą zostać wypełnione w każdym przypadku przez wszystkie spółki należące do danego sektora lub podsektora.
Empty space, drag to resize
Pierwsze podejście, choć bardziej liberalne, składa na barki spółki pełen ciężar ustalenia, które zagadnienia są w jej przypadku istotne i zakłada wiodącą rolę audytora, który musi sprawdzić, czy badanie istotności zostało przeprowadzone solidnie. Drugie podejście w większym stopniu narzuca odgórnie, co należy raportować, ale powinno doprowadzić do większej porównywalności raportowanych danych i w większym stopniu ograniczyć pokusy greenwashingu.
Empty space, drag to resize
Najbliższe dni będą decydujące, bo zasady przyjęte w odniesieniu do dwóch pierwszych projektów standardów będą stosowane też w przypadku wszystkich kolejnych. Zachęcam do śledzenia dyskusji SR TEG i SR Board. Spotkania obu organów są transmitowane przez EFRAG, wystarczy zapisać się na stronie poświęconej danemu spotkaniu, dostępnej w kalendarzu: https://www.efrag.org/Meetings/Calendar