Piotr Biernacki

Polacy chcą zrównoważonych produktów finansowych

Dwie trzecie Polaków chce oszczędzać i inwestować w sposób zrównoważony. To wynik wyższy niż średnia europejska i plasujący nas na tym samym poziomie, co Szwedów. Czy aktywne w Polsce instytucje finansowe są w stanie zagospodarować ten popyt?
2° Investing Initiative (2DII) to niezależny think tank, który prowadzi projekty badawcze wspierające rynki finansowe w realizacji celów Porozumienia Paryskiego. Niedawno w ramach jednego z takich projektów 2DII opublikował wyniki badań preferencji mieszkańców sześciu europejskich krajów odnośnie korzystania ze zrównoważonych produktów finansowych. Wśród zbadanych krajów jest Polska, co pozwala wyciągnąć ciekawe wnioski.
Empty space, drag to resize
Przede wszystkim zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami finansowymi jest w Polsce najwyższe (na takim samym poziomie jak w Szwecji) ze wszystkich badanych krajów. Zainteresowanie takie wyraża aż 65% respondentów. Najwyższy jest także w Polsce odsetek osób, które uważają, że za pomocą właściwych inwestycji można zmieniać świat (57% wobec średniej europejskiej 43%) i że dobór produktów finansowych jest sposobem na odzwierciedlenie swoich wartości (54% wobec średniej 41%).
Empty space, drag to resize
Około 60% Polaków chciałoby finansować za pośrednictwem swoich inwestycji transformację energetyczną, ale jednocześnie 59% nie posiada w swoim portfolio produktów, które miałyby taki cel. To moim zdaniem wskazuje na fakt, że instytucje finansowe nie nadążają za ukształtowanym popytem na zrównoważone inwestycje.
Empty space, drag to resize
Ostatnio w MATERIALITY wybieraliśmy instytucję, z którą zawarliśmy umowę na prowadzenie PPK dla naszych pracowników. Na stronach większości TFI oferujących programy nie znaleźliśmy żadnych informacji na temat możliwości inwestowania odkładanych środków w sposób zrównoważony. Zdecydowaliśmy się skontaktować z dwoma TFI, a uzyskane od nich odpowiedzi nie były dużo bardziej szczegółowe niż to, czego już dowiedzieliśmy się z internetu. To pokazuje, że nawet jeśli przedsiębiorstwo, po konsultacjach z przedstawicielami pracowników, chce inwestować ich środki emerytalne w sposób zrównoważony, wybór jest co najmniej bardzo skromny.
Empty space, drag to resize
Mam nadzieję, że raport 2DII (z którym można się zapoznać tu) dotrze do instytucji finansowych działających w Polsce. Wierzę, że w kolejnych miesiącach wyciągną one z niego wnioski i rzetelnie popracują nad zbudowaniem solidnej oferty zrównoważonych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Skoro jest popyt, to na co czekać?