Oct 30 / Piotr Biernacki

Pytania i odpowiedzi na temat ESRS-ów

EFRAG uruchomił platformę Q&A dotyczącą standardów ESRS. Pozwala ona każdemu zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące stosowania nowych standardów i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Jak będzie działał ten system i do czego będzie przydatny? 
Platforma Q&A jest dostępna od 24 października pod tym adresem. Natomiast w tym dokumencie można zapoznać się z procesem, zgodnie z którym obsługiwane będą poszczególne pytania.
Empty space, drag to resize
Każde pytanie, które trafi do EFRAG’u, zostanie przydzielone do jednej z pięciu kategorii:
a)  Wyjaśnienie (clarification): na te pytania EFRAG będzie przygotowywał odpowiedzi i publikował je na swojej stronie internetowej. Do tej kategorii będą trafiały raczej wąskie pytania, wymagające wskazania, którego zapisu ze standardów i w jaki sposób należy użyć.
b)  Wytyczne (guidance): te pytania będą włączane do planu prac EFRAG nad wytycznymi wdrożeniowymi (Implementation Guidance). Są to szersze dokumenty, dotyczące przekrojowych tematów. EFRAG obecnie pracuje nad dwoma zestawami wytycznych (jeden dotyczy badania istotności, a drugi łańcucha wartości). Do tej kategorii będą trafiały pytania o szerszym, przekrojowym charakterze.
c)   Zmiany w ESRS’ach: w przypadku, gdyby okazało się, że wymagana jest zmiana treści określonego standardu, poruszone w pytaniu zagadnienie zostanie włączone do planu prac EFRAG’u nad zmianami w standardach.
d)    Poza zakresem ESRS lub EFRAG’u: pytania wykraczające poza same standardy ESRS, np. dotyczące dyrektywy CSRD lub innych przepisów prawa unijnego, będą przekazywane do Komisji Europejskiej.
e)    Odmowa (rejection): odrzucenie pytania przez EFRAG. Pytania mogą być odrzucane przez EFRAG, jeśli dotyczą pojedynczego przedsiębiorstwa i odpowiedź na nie nie byłaby przydatna dla szerszego grona odbiorców, jeśli ich treść jest niejasna lub jeśli już wcześniej dane zagadnienie zostały wyjaśnione.
Empty space, drag to resize
Wszystkie pytania zgłaszane przez platformę Q&A będą rejestrowane i publikowane na stronie internetowej EFRAG. Pytaniom będzie towarzyszyła każdorazowo udzielona odpowiedź albo informacja, co EFRAG z danym pytaniem zrobił (jeśli trafiło ono do jednej z czterech ostatnich ww. kategorii).
Empty space, drag to resize
Przygotowując się do zadania pytania warto zapoznać się z formularzem stosowanym na platformie Q&A. Wymaga on podania kilku informacji:
• Identyfikacji zadającego pytanie (te informacje nie będą ujawniane publicznie)
• Treści pytania 
• Okoliczności i faktów związanych z danym pytaniem (jest to kontekst pytania umożliwiający EFRAG’owi lepsze jego zrozumienie)
• Odpowiedzi na pytanie, odpowiednio umotywowanej; lub alternatywnych odpowiedzi (nie wystarczy więc zadać samego pytania, trzeba wcześniej zastanowić się nad możliwymi odpowiedziami na nie i je przedstawić
• Argumentacji, dlaczego uważamy, że odpowiedź na to pytanie może być ważna dla szerszego grona przedsiębiorstw lub interesariuszy
Empty space, drag to resize
Platforma Q&A nie będzie więc przydatna, jeśli nasze pytania sprowadzają się do „Jak sporządzić raport zgodny z ESRS”, „Kto podlega dyrektywie CSRD”, albo „Jak policzyć emisje gazów cieplarnianych”. Powiedziałbym raczej, że platforma jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy mimo dokładnego przestudiowania standardów natrafili na wątpliwości i wyzwania, których nie są w stanie samodzielnie rozstrzygnąć. Takich sytuacji na pewno będzie wiele w pierwszych latach stosowania nowych przepisów. Baza interpretacyjna będzie jednak stopniowo rosła i wszystkim nam będzie coraz łatwiej stosować nowe standardy. Takiego mechanizmu bardzo brakowało w pierwszych latach stosowania unijnej Taksonomii; są co prawda FAQ Komisji Europejskiej, ale aktualizowane zaledwie raz w roku. Dobrze, że w przypadku ESRS-ów mechanizm działa od samego początku.