Piotr Biernacki

Raportowanie ESG dla wszystkich spółek

Dyrektywa CSRD, do której tworzone są ESRS-y, będzie obowiązywała wszystkie duże przedsiębiorstwa, a także małe i średnie – ale tylko notowane na rynku regulowanym. Dla publicznych MŚP EFRAG opracuje, a Komisja Europejska wyda specjalny zestaw standardów, uproszczonych względem tych, które będą obowiązywały duże spółki. Małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na giełdach nie będą objęte obowiązkiem raportowania.
Kilka dni temu, podczas posiedzenia Sustainability Reporting TEG przy EFRAG’u omawiana była koncepcja stworzenia jeszcze jednego standardu, który byłby przeznaczony dla wszystkich nieobjętych dyrektywą CSRD mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Standard zostanie wydany w takim trybie, by miał charakter dobrowolny. Spółki będą mogły z niego korzystać, dzięki czemu:
  • będą mogły w zwięzły sposób przedstawić swoje działania i osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  • zbiorą i przejrzyście zaprezentują dane ESG, o które będą pytanie przez większych kontrahentów w ramach łańcucha wartości;
  • nauczą się raportowania sustainability, bo część z nich w kolejnych latach wzrostów może trafić w reżim określony przez dyrektywę CSRD.
Empty space, drag to resize
Dobrowolny standard dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie tworzony metodą bottom-up, czyli od zera będą w nim umieszczane te dane i informacje, które z jednej strony są potrzebne do przejrzystego raportowania zrównoważonego rozwoju, a z drugiej strony są możliwe do pozyskania relatywnie małym kosztem organizacyjnym i finansowym przez niewielkie organizacje. Prace nad nowym standardem będziemy omawiali w miarę ich realizacji przez zespoły robocze przy EFRAG’u.