Piotr Biernacki i Katarzyna Starzycka

Ratingi ESG: Podsumowanie wyników uzyskanych przez spółki w CDP 2022

13 grudnia 2022 CDP, jedna z najbardziej wymagających platform oceniająca zobowiązania i wyniki organizacji w kwestiach środowiskowych opublikowała wyniki ujawnień dotyczących wpływu i zarządzania nim przez firmy w zakresie zmiany klimatu, ochrony zasobów wodnych oraz lasów.
W 2022 r. za pośrednictwem CDP swój wpływ na klimat, lasy i bezpieczeństwo wodne ujawniła rekordowa liczba firm, bo ponad 18 700 firm z całego świata, czyli o 42% więcej niż w ubiegłym roku!
  • Spośród prawie 15 000 ocenionych firm zaledwie niewiele ponad 330 otrzymało ocenę A. Trzy oceny A powędrowały do firm z Polski (Budimex S.A, Orange Polska SA i Santander Bank Polska SA).
  • W zakresie wszystkich trzech obszarów (Climate change, Water security, Forest) z Polski wpłynęły 94 zgłoszenia, w tym 76 z obszaru zmiany klimatu a 16 z ochrony zasobów wodnych i 2 z lasów.
  • W tegorocznej edycji w kategorii #climatechange 76 firm z Polski ujawniło swój wpływ, z czego 27 otrzymało publicznie dostępną ocenę wyższą niż F: 3 oceny A lub A-, 1 ocena B, 11 ocen C lub C-, 12 ocen D lub D-. Pozostałe 48 firm nie ujawniło swoich ocen publicznie lub nie zostały ocenione przez CDP. Oznacza to, że w 2022 roku znacząco powiększyło się grono firm z Polski, które uzyskały ocenę C i D, natomiast zmalała liczba ocen na poziomie A i B. Liczba wszystkich zgłoszeń z Polski w 2022 r. wzrosła o 35% w porównaniu z 2021.
  • W tegorocznej edycji w kategorii #watersecurity 16 firm z Polski ujawniło swój wpływ, z czego 4 otrzymały publicznie dostępną ocenę wyższą niż F: 1 ocena B-, 2 oceny C, 1 ocena D. Pozostałe 12 firm nie ujawniło swoich ocen publicznie lub nie zostały ocenione przez CDP. Liczba zgłoszeń z Polski w 2022 r. wzrosła o 45% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
  • W tegorocznej edycji w kategorii #forests tylko 2 firmy z Polski ujawniły swój wpływ na lasy, ale nie ujawniły swoich ocen publicznie lub nie zostały ocenione przez CDP. W 2021 roku tylko 1 firma z Polski ujawniła swój wpływ na lasy.
Empty space, drag to resize
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się trudu opisania swojego wpływu w kwestionariuszach CDP, a szczególnie naszym klientom: Grupie Amica, Grupie CCC, Grupie Wirtualna Polska, Grupie LUG oraz Grupie Żywiec!
Empty space, drag to resize
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tegorocznymi wynikami CDP: https://www.cdp.net
Empty space, drag to resize
Dla przypomnienia, poszczególne oceny wg metodologii CDP oznaczają:
  • Ocena A: Organizacja wdraża aktualne najlepsze praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem i ujawnia swoje działania dotyczące zmian klimatycznych, wylesiania lub bezpieczeństwa wodnego
  • Ocena B: Organizacja zajęła się wpływem swojej działalności na środowisko i dobrze zarządza tym obszarem, m.in. wdrożyła działania, polityki i strategie mające na celu rozwiązanie problemów związanych ze zmianą klimatu, lasami lub bezpieczeństwem wodnym
  • Ocena C: Organizacja wykazuje zaangażowanie na poziomie świadomości. Zajęła się kwestiami środowiskowymi w tym zmianą klimatu, lasami lub bezpieczeństwem wodnym, identyfikuje swoje wpływy, zagrożenia i szanse w związku z prowadzoną działalnością
  • Ocena D: Organizacja jest transparentna w kwestiach związanych ze środowiskiem
  • Ocena F: jest przyznawana, gdy wezwana firma zostanie poproszona przez inwestorów lub innych interesariuszy o ujawnienie swoich danych za pośrednictwem CDP, a tego nie zrobi lub nie przekaże CDP wystarczających informacji do oceny.
Empty space, drag to resize

Dyrektywa CSRD została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE!

14 grudnia 2022 r., Dyrektywa CSRD (Dyrektywa 2022/2464) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE a to oznacza, że kraje członkowskie mają 18 miesięcy na jej transpozycję do regulacji krajowych. W przypadku Polski będzie to Ustawa o Rachunkowości.

Przypominamy, że spółki podlegające już dzisiaj obowiązkom raportowania informacji niefinansowych jako pierwsze będą musiały ujawniać dane za 2024 rok wg wymogów Dyrektywy CSRD.

Dyrektywa CSRD we wszystkich językach dostępna jest tutaj:
https://eur-lex.europa.eu