Piotr Biernacki

SR TEG przyjęła projekty trzech standardów sektorowych

Podczas dwudniowego posiedzenia w ubiegłym tygodniu Sustainability Reporting TEG przyjęła projekty trzech standardów i uzgodniła wspólne podejście do ustalania istotności we wszystkich standardach sektorowych. Jakie skutki będzie to rodzić dla spółek?
Tydzień temu pisałem o nadchodzących decyzjach w zakresie projektów dwóch pierwszych standardów sektorowych: Mining, Quarrying and Coal (górnictwo, wydobywanie kamienia i górnictwo węgla) i Oil and Gas (ropa naftowa i gaz ziemny). Projekty te zostały przyjęte konsensualnie przez Sustainability Reporting TEG, z nielicznymi głosami odrębnymi w odniesieniu do pojedynczych wymogów ujawnieniowych. Teraz projektami zajmie się Sustainability Reporting Board, a gdy je przyjmie, zostaną one skierowane do publicznych konsultacji.
Empty space, drag to resize
Każdy ze standardów ma ponad 60 stron. Pierwszy z nich ma 35 wymogów ujawnieniowych, z których 18 wzbogaca wymogi ujawnieniowe ze standardów powszechnych, a 17 to wymogi dodatkowe specyficzne dla sektora Mining, Quarrying and Coal. Drugi standard ma 46 wymogów ujawnieniowych, w tym 25 wzbogacających wymogi ze standardów powszechnych i 21 wymogów specyficznych dla sektora Oil and Gas. Liczba opracowanych Disclosure Requirements pokazuje, jak ważną rolę w systemie raportowania zrównoważonego rozwoju będą grały standardy sektorowe. Nie są one drobnym dodatkiem do tego, co nakazują raportować standardy powszechne, lecz będą kształtowały istotną część sprawozdań.
Empty space, drag to resize
Poza standardami dla dwóch sektorów SR TEG przyjęła też projekt standardu SEC1, który ustala klasyfikację wszystkich sektorów. Będzie ich 41:
Makrosektor Sektor Kod
     
Agriculture Agriculture, Farming and Fishing AAF

Forestry AFO
     
Construction Construction and Engineering CCE
     
Energy Power Production and Energy Utilities EPU

Oil and Gas – from Midstream to Downstream EOG

Water and Waste Services EWW
     
Entertainment Gaming EGA

Recreation and Leisure ERL
     
Financial Institutions Capital Markets FCM

Credit Institutions FCI

Insurance FIN
     
Health Care Health Care and Services HHC
     
Hospitality Accomodations HAC

Food and Beverage Services HFB
     
Manufacturing Building Materials MMB

Chemical Products MCP

Construction and Furnishing MCF

Defence MDE

Electronics and Electrical Equipment MEL

Food and Beverages MFB

Machinery and Equipment MME

Medical Instruments MMI

Metal Processing MMP

Motor Vehicles MMV

Paper and Wood Products MPW

Pharma and Biotechnology MPB

Sporting Equipment and Toys MSE

Textiles, Accessories, Footwear and Jewelleries MTA

Tobacco MTO
     
Mining Coal Mining MCM

Mining MMI

Oil and Gas – Upstream and Services MOG
     
Real Estate Real Estate and Services RRE
     
Sales and Trade Sales and Trade SST
     
Services Education SED

Marketing SMA

Professional Services SPS
     
Technology Information Technology TIT

Media and Communication TMC
     
Transportation Other Transportation TTR

Road Transport TRO

Empty space, drag to resize
Lista może oczywiście jeszcze ulegać zmianom, bo już na etapie prac dwa sektory związane z branżą ropy naftowej i gazu ziemnego zostały wyposażone w jeden standard, podobnie jak górnictwo węgla i górnictwo innych surowców. Jeśli Sustainability Reporting Board zgodzi się z proponowanym przez SR TEG podejściem, wówczas standardy dla tych sektorów pozostaną połączone.
Empty space, drag to resize
Omówienie przyjętego podejścia do ustalania istotności na poziomie standardów sektorowych wymaga dłuższego wyjaśnienia, dlatego o tym napiszę w przyszłym tygodniu.