Piotr Biernacki

Taksonomia już ostateczna

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały dwa akty delegowane uzupełniające Rozporządzenie 2020/852. Poznaliśmy więc ostateczną treść Taksonomii i wiemy, jak spółki mają ją raportować w najbliższych raportach rocznych.
Pierwszy z tych aktów (Rozporządzenie Delegowane 2021/2139) zawiera właściwą tzw. Taksonomię, czyli Techniczne Kryteria Kwalifikacji. Jest to zestaw różnych rodzajów działalności gospodarczej, a dla każdego z nich określone są szczegółowe kryteria, które trzeba spełnić, by można było uznać, że działalność istotnie przyczynia się do przeciwdziałania zmianie klimatu lub do adaptacji do niej oraz nie szkodzi w istotny sposób realizacji pozostałych celów środowiskowych.
Empty space, drag to resize
Drugi akt (Rozporządzenie Delegowane 2021/2178) zawiera szczegółowe wzory zgodnie z którymi spółki będą raportowały jaki odsetek ich obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) jest zgodny z Taksonomią. Rozporządzenie precyzuje też, jak policzyć obroty, CapEx i OpEx oraz jakie dodatkowe informacje trzeba zamieścić w raporcie poza wypełnionymi tabelami.
Empty space, drag to resize
W pierwszym roku, czyli w raportach za rok 2021 publikowanych w pierwszych miesiącach roku 2022, spółki będą raportowały kwestie Taksonomii w sposób uproszczony. Od kolejnego roku trzeba będzie nie tylko w pełni raportować zgodność z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji, ale też w odniesieniu do pozostałych czterech celów środowiskowych. Kryteria dotyczące tych celów, czyli ochrony zasobów wodnych i morskich, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony bioróżnorodności i ekosystemów, znamy dziś w formie projektu, a w pierwszych miesiącach 2022 roku przyjmą one formę kolejnych załączników do aktu delegowanego.
Empty space, drag to resize
Raportowanie Taksonomii to nowy i skomplikowany obowiązek. Solidne przygotowanie się do niego zajmuje spółkom zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. W najbliższych dniach Komisja Europejska opublikuje FAQ zawierający odpowiedzi na szereg pytań dotyczących tego obowiązku.
Eksperci MATERIALITY uczestniczyli w identyfikowaniu najczęstszych i najtrudniejszych problemów, przed którymi stawały w ostatnich miesiącach spółki przygotowujące się do raportowania, a odpowiedni zestaw pytań został przekazany do KE. Już niedługo wszyscy poznają na nie odpowiedzi. A jeśli już dziś chcesz uzyskać odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące Taksonomii lub potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do raportowania, zapraszamy do kontaktu.