Piotr Biernacki

Taksonomia: niezrozumiałe decyzje Komisji

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje projektów Technicznych Kryteriów Kwalifikacji dla kolejnych rodzajów działalności w ramach unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Z projektu zniknęły niektóre rodzaje działalności, których wszyscy się spodziewali, natomiast pojawiły się w nim inne. Pojawiają się pytania, w którą stronę będzie zmierzać Taksonomia.
5 kwietnia Komisja opublikowała projekty dwóch rozporządzeń delegowanych. Pierwsze z nich, tzw. Environmental Delegated Act, ustanowi za pomocą czterech załączników Techniczne Kryteria Kwalifikacji (TKK) dla kilkudziesięciu rodzajów działalności wnoszących istotny wkład w cztery pozostałe cele środowiskowe (zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów). Drugie z nich zawiera zmiany do tzw. Climate Delegated Act, czyli zestawu TKK dla działalności wnoszących istotny wkład w łagodzenie zmiany klimatu i adaptację do zmiany klimatu.
Empty space, drag to resize
Platforma ds. zrównoważonego finansowania (Platform on Sustainable Finance – PSF), czyli stałe ciało doradcze utworzone przy Komisji Europejskiej, w 2022 roku przedstawiła projekty TKK dla działalności związanych z czterema celami środowiskowymi. Okazało się jednak, że w przedstawionym przez Komisję projekcie zabrakło kryteriów dla kilku istotnych branż, na które zwróciła uwagę PSF. W projektach Platformy były kryteria dla sektora meblarskiego, produktów żywnościowych i napojów, branży odzieżowej i obuwniczej. Komisja w żaden sposób nie wyjaśniła, dlaczego nie podążyła za rekomendacjami Platformy.
Empty space, drag to resize
Konsultacje ogłoszone przez Komisję są bardzo krótkie i kończą się już 3 maja. W MATERIALITY pracujemy obecnie nad naszą odpowiedzią, którą planujemy przesłać do Komisji. Uważamy, że nieuwzględnienie tych kilku istotnych branż istotnie zaszkodzi działającym w nich spółkom. Nie będą one w stanie wykazać, w jakim stopniu ich działalność jest zrównoważona finansowo. Skoro nie będą istniały dla nich kryteria, to spółki te nie będą mogły też udowodnić instytucjom finansowym, że ponoszą nakłady inwestycyjne na to, aby stawać się coraz bardziej zrównoważone. To z kolei w praktyce odetnie spółki z tych sektorów od dostępu do zrównoważonego finansowania, które przecież stanowi coraz większą część rynku finansowego.
Empty space, drag to resize
Nieuwzględnienie rekomendacji PSF ma jeszcze jeden aspekt. W projekcie drugiego aktu delegowanego pojawiły się kryteria dla rodzajów działalności, które nie były wcześniej przedmiotem prac technicznych Platformy, takich jak przemysł lotniczy i leasing samolotów. Przyczyny włączenia do projektów tych branż i źródło proponowanych dla nich TKK też nie zostały przez Komisję wyjaśnione. Odstępstwo od ustanowionego na mocy rozporządzenia trybu działania (to Platforma opracowuje projekty TKK, które następnie, po ew. zmianach, są przyjmowane przez Komisję) jest wysoce niepokojące.
Empty space, drag to resize
Jeśli Komisja nie zmieni swoich decyzji, to już wkrótce znajdziemy się w sytuacji, w której producent lub operator samolotów będzie korzystał z dobrodziejstw zrównoważonych finansów, podczas gdy producenci żywności, napojów w butelkach zwrotnych lub trwałych, cyrkularnych mebli nie tylko będą mieli odcięty dostęp do sustainable finance, ale znajdą się w jednej grupie ze spółkami, które wytwarzają energię ze spalania paliw kopalnych. Wierzę, że te decyzje jeszcze mogą ulec zmianie. Dlatego warto wziąć udział w konsultacjach – wystarczy wyrazić swoją opinię w ramach mechanizmu, który jest dostępny tu. Czasu jest mało – konsultacje kończą się już 3 maja!