Piotr Biernacki

Więcej działalności w Taksonomii

28 listopada Platform on Sustainable Finance - doradzająca Komisji Europejskiej w rozwoju Taksonomii, opublikowała nową, rozszerzoną listę działalności, dla których opracowane zostały Techniczne Kryteria Kwalifikacji. Lista dotyczy tych rodzajów działalności, które wnoszą istotny wkład w pozostałe cztery cele środowiskowe. Do 51 typów działalności, o których wiemy od marca, dołączyło kolejne 18.
Od 2021 r. Techniczne Kryteria Kwalifikacji są wydane w formie aktów delegowanych Komisji w stosunku do dwóch pierwszych celów środowiskowych: przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu. W przypadku pozostałych czterech celów (ochrona zasobów wodnych i morskich, przeciwdziałanie i kontrola zanieczyszczeń, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) Komisja nie wydała jeszcze aktów delegowanych i dysponujemy jedynie projektami kryteriów przygotowanych przez Platform on Sustainable Finance.
Empty space, drag to resize
Wśród nowych działalności, dla których opracowano kryteria, są m.in.: wytwarzanie produktów chemicznych, wytwarzanie produktów farmaceutycznych, produkcja opakowań plastikowych, wykorzystanie betonu w inżynierii lądowej, rozbiórki budynków, działalność związana z hotelarstwem, czy szereg działalności z branży transportu.
Empty space, drag to resize
Z uzupełniającym raportem Platform on Sustainable Finance zawierającym kryteria dla nowych rodzajów działalności można zapoznać się pod następującym linkiem:
https://finance.ec.europa.eu...
Empty space, drag to resize
Oczekujemy teraz na wydanie przez Komisję Europejską Technicznych Kryteriów Kwalifikacji dla wszystkich czterech celów środowiskowych w formie aktów delegowanych. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jest duża szansa, że akty delegowane ujrzymy jeszcze w grudniu 2022 r.