Nov 6 / Piotr Biernacki

Wszystkie punkty danych w standardach ESRS

W ubiegłym tygodniu EFRAG opublikował zebrane w jednym pliku excel wszystkie wymogi ujawnieniowe i punkty danych, które są zawarte w standardach ESRS. W materiale nie ma żadnej nowej treści, ale będzie on bardzo przydatny dla wszystkich osób przygotowujących raporty, a także dla audytorów, które te raporty będą weryfikowali. Jak jest skonstruowany ten plik i jak można go wykorzystać?
Plik, o którym piszę, jest dostępny publicznie pod tym adresem. Przed wykorzystaniem go warto też zapoznać się z towarzyszącymi mu wytycznymi wdrożeniowymi. Warto pamiętać, że opublikowana lista jest projektem przedstawionym Sustainability Reporting TEG. Jeśli po przyjęciu listy przez SR TEG, a później przez SR Board, nastąpiłyby w niej jakieś zmiany, na pewno o tym napiszemy.
Empty space, drag to resize
W pliku znajdziemy w kolejnych 11 arkuszach (odpowiadających ESRS 2 i wszystkim standardom tematycznym) szczegółowe listy wszystkich wymogów ujawnieniowych i poszczególnych zawartych w nich punktów danych. Każdy z nich jest opisany odpowiednim fragmentem tekstu pochodzącym z danego standardu, z odpowiednim odniesieniem (który to standard, który wymóg ujawnieniowy i który akapit tekstu). Dzięki temu możemy łatwo odnaleźć odpowiednie elementy w treści poszczególnych standardów.
Empty space, drag to resize
Każdemu punkowi danych przyporządkowany jest też jego typ. Najczęściej występującym jest narrative, czyli po prostu tekst. Może on być różnej długości – jednego zdania, jednego akapitu, całej strony lub nawet wielu stron. Niektóre punkty danych to tzw. semi-narrative, czyli ujawnienia opisowe, ale ograniczone do najczęściej zamkniętej listy opcji. Wiele jest także punktów danych będących różnymi liczbami (np. integer, monetary, percentage, mass, energy itp.). W odrębnych kolumnach wskazane jest też, czy dany punkt danych wynika z innych przepisów prawa unijnego (np. z rozporządzenia SFDR), a także czy jego raportowanie może być opóźnione na podstawie przepisów przejściowych. Specjalnie oznaczone są także punkty danych, których raportowanie jest opcjonalne.
Empty space, drag to resize
Listy wymogów ujawnieniowych i punktów danych zawartych w pliku warto używać czytając treść standardów. W uporządkowany sposób pozwalają one na dokładne zrozumienie, czego regulator od nas oczekuje, co bywa trudne w przypadku długich, czasem wielokrotnie złożonych zdań w tekście standardów. Lista może posłużyć też do przeprowadzenia analizy luk, czyli sprawdzenia, jakie informacje posiadamy w spółce lub łatwo nam będzie je pozyskać, a jakich informacji i danych nam brakuje i musimy się nimi zająć w najbliższych miesiącach. Natomiast podczas sporządzania samego raportu informacje pochodzące z pliku mogą posłużyć jako lista kontrolna, z pomocą której sprawdzimy, czy zawarliśmy w raporcie wszystkie wymagane dane. W podobny sposób z pliku mogą też korzystać audytorzy weryfikujący kompletność raportów.
Empty space, drag to resize
Bardzo dobrze, że EFRAG wykonał pracę, która będzie przydatna tysiącom spółek w całej Europie. Wykonanie takiej listy samodzielnie jest niezwykle pracochłonne. Wiem o tym, bo podobne rozbieranie standardów na czynniki pierwsze przeprowadziliśmy w MATERIALITY opracowując parę miesięcy temu narzędzie służące do monitoringu danych ESG na potrzeby raportowania. Łącznie w standardach jest blisko 1100 punktów danych, z których mniej niż ¼ jest dobrowolna, ponad 15% to punkty danych bezwzględnie obowiązujące (tj. niezależnie od wyników badania istotności), a wszystkie pozostałe są obowiązkowe, jeśli dotyczą zagadnienia istotnego dla przedsiębiorstwa sporządzającego raport.