Piotr Biernacki

Wyzwania 2023 roku

Początek roku to dobry moment planowania działań. Planowanie warto zacząć od ustalenia, do czego powinniśmy się przygotować. Poniżej przedstawiam krótką, ale ciężką gatunkowo listę najważniejszych moim zdaniem wyzwań, przed którymi staną eksperci ds. zrównoważonego rozwoju w rozpoczynającym się roku.

O co chodzi z tą bioróżnorodnością?

Zakończona w grudniu konferencja COP15 i opracowanie rekomendacji TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) podniosły bioróżnorodność na ten sam poziom, na którym od kilku lat znajdowały się zagadnienia zmiany klimatu. Przed każdą spółką jest teraz praca, by zbadać i ocenić swój wpływ (uwaga: najczęściej chodzi o wpływ wywierany w łańcuchu wartości) na bioróżnorodność i stan ekosystemów. W kolejnym etapie trzeba będzie opracować politykę redukowania negatywnego wpływu i stopniowo realizować określone w niej cele.

Kiedy staranność jest wystarczająco należyta?

Należyta staranność w odniesieniu do praw człowieka to termin, który wiele spółek poznało wraz z unijną Taksonomią i projektem dyrektywy CSRDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Nie polega ona jedynie na dokładnym wpisaniu odniesień do praw człowieka w dokumenty wewnętrzne spółki. Sercem systemu należytej staranności są stale funkcjonujące w spółce procesy, w ramach których identyfikujemy i skutecznie eliminujemy negatywny wpływ na prawa człowieka w całym łańcuchu wartości. Wdrażanie tych procesów jest bardzo zindywidualizowane, bo ich specyfika zależy od modelu biznesowego spółki.

Jak przygotować się do dyrektywy CSRD i do ESRS-ów?

Dyrektywa w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju już jest, podobnie jak pierwszy zestaw ESRS-ów. Duże spółki giełdowe muszą być gotowe do raportowania zgodnie ze standardami już od 1 stycznia przyszłego roku, a te niegiełdowe – rok później. Dlatego najbliższe kilkanaście miesięcy to czas, który trzeba wykorzystać na przygotowania: wdrożenie systemu monitoringu i konsolidacji danych, przegląd polityk, celów i planów działań, identyfikację wpływów, ryzyk i szans.

Co jest tak naprawdę istotne?

Wobec licznych zadań z obszaru zrównoważonego rozwoju można zadać sobie pytanie: „Ale co jest tak naprawdę istotne?” To bardzo zasadne pytanie, bo dopiero solidnie przeprowadzone badanie istotności pozwoli nam zidentyfikować istotne wpływy, ryzyka i szanse oraz dokonać ich priorytetyzacji. Ustrukturyzowane badanie jest wymagane przez standardy ESRS. Jednocześnie w praktyce pomoże ono skonstruować rzetelną strategię rozwoju oraz uporządkować struktury spółki zajmujące się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.
Empty space, drag to resize
Do tych czterech zagadnień można pewnie dodać jeszcze kilkanaście innych, nie mniej ważnych. Sądzę jednak, że to właśnie te tematy zdominują prace działów zrównoważonego rozwoju w 2023 roku. Jeśli nie zastanawialiście się nad nimi, warto poświęcić na to trochę czasu już na początku roku. Jeśli już zaplanowaliście nad nimi prace – powodzenia!