Badanie istotności zgodne z CSRD i ESRS

Kurs obejmuje komplet informacji na temat tego, jak w praktyce przeprowadzić badanie istotności - element niezbędny przed rozpoczęciem raportowania zgodnie ze standardami ESRS.
W kursie ujęte są wszystkie wymogi formalne dyrektywy i standardów odnoszące się do badania istotności. Obejmuje on też praktyczny przykład metodyki badania, podzielonej na 20 szczegółowych kroków, którą można wdrożyć w każdej spółce przygotowującej się do raportowania.
Write your awesome label here.

minut nagrania

szczegółowych kroków badania

stron materiałów szkoleniowych

Co zawiera ten kurs?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o badaniu istotności zgodnie ze standardami ESRS.

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć zasadę podwójnej istotności, dowiedzieć się, czym są istotne wpływy, ryzyka i szanse, a także jak je identyfikować i jak oceniać ich parametry.

Kurs obejmuje też praktyczny przykład szczegółowej metodyki badania istotności, którą możesz wykorzystać prowadząc badanie istotności w Twojej spółce.

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 2h33'

Okres dostępu

Kurs jest dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym 31 lipca 2023 r.

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania, prezentacja podsumowująca wszystkie treści i plik xlsx z listą 90 zagadnień zrównoważonego rozwoju, których istotność trzeba zbadać zgodnie z ESRS 1 AR16.

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa

Program kursu

PROWADZĄCY KURS

Piotr Biernacki

Tworząc projekty Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) w ramach Sustainability Reporting TEG przy EFRAG'u kierowałem zespołem, który opracował zasady przeprowadzania badania istotności.

Dzięki temu podczas kursu wytłumaczę Ci, na czym w praktyce polega zasada podwójnej istotności i jak oceniać poszczególne parametry istotności wpływu i istotności finansowej ryzyk i szans.

W ramach kursu dzielę się też praktyczną metodą przeprowadzania badania istotności, którą opracowałem i doskonaliłem przez wiele lat badając istotność w kilkudziesięciu spółkach.
Write your awesome label here.