Wprowadzenie do CSRD i ESRS

Intensywny kurs wprowadzający w tematykę CSRD i ESRS-ów, czyli kompletu nadchodzących obowiązków z zakresu raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.
UWAGA: kurs został zaktualizowany do stanu prawnego z 31 lipca 2023 r. (po wydaniu przez Komisję rozporządzenia delegowanego ze standardami ESRS)
Write your awesome label here.

minut nagrania

omawianych ESRS'ów

stron materiałów szkoleniowych

Co zawiera ten kurs?

Solidna, skondensowana dawka informacji na temat nadchodzących wymogów regulacyjnych w zakresie raportowania ESG. 

Ten kurs pomoże Ci poszerzyć wiedzę z zakresu ESG, zrozumieć nadchodzące zmiany i nowe wymogi
w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju, a także ułatwi przygotowanie spółki do nadchodzących przepisów.

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 2h37'

Okres dostępu

Kurs jest dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym 31 lipca 2023 r.

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania, prezentacja podsumowująca wszystkie treści i bibliografia aktów prawnych i projektów ESRS.

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa

Jak aktualny jest ten kurs?

Dyrektywa CSRD weszła w życie, ale jeszcze nie została implementowana do polskiego prawa, a standardy ESRS to przepisy, które zostały wydane, ale jeszcze nie weszły w życie.

Kurs jest aktualizowany po każdej istotnej zmianie przepisów. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w lecie 2023 r. i obecnie kurs jest zgodny ze stanem prawnym na dzień 31 lipca 2023 r., czyli uwzględnia wydane tego dnia przez Komisję Europejską rozporządzenie delegowane wprowadzające standardy ESRS.

Jeśli stan prawny implementacji dyrektywy CSRD lub standardów ESRS ulegnie zmianie (pomiędzy datą uruchomienia kursu a 1 stycznia 2024 r.), to zaktualizujemy niniejszy kurs, a wszystkie osoby, które nabyły kurs wcześniej, uzyskają dostęp do jego zaktualizowanej wersji.

Czy warto kupić kurs teraz, czy lepiej jednak poczekać?

Oczywiście lepiej teraz! Oto dlaczego:

- Kurs już uwzględnia ostateczną treść standardów ESRS wydanych przez Komisję Europejską 31 lipca 2023 r.

- Wcześniej zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci przygotować się do nadchodzących obowiązków.

- W najbliższych kilku latach nie będzie ani jednego momentu, w którym można byłoby uznać, że system ESRS-ów jest już kompletny, wszystkie przepisy są znane i obowiązują; zawsze kolejne zmiany będą się zbliżały (np. standardy sektorowe).

- Każda aktualizacja kursu, aż do 1 stycznia 2024 r. jest w jego cenie. Lepiej więc zdobyć wiedzę teraz, a po aktualizacji ją odświeżyć, niż po prostu czekać.

Program kursu

PROWADZĄCY KURS

Piotr Biernacki

Pracuję nad Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) w ramach Sustainability Reporting TEG przy EFRAG'u. Dzięki temu, że jestem ich współautorem, podczas kursu wytłumaczę Ci ich podstawowe zasady. Objaśnię też, jak działają standardy i jak je stosować w ramach obowiązków wynikających z dyrektywy CSRD.
Write your awesome label here.