Wprowadzenie do CSRD i ESRS

Intensywny kurs wprowadzający w tematykę CSRD i ESRS-ów, czyli kompletu nadchodzących obowiązków z zakresu raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.
Write your awesome label here.

minut nagrania

omawianych ESRS'ów

stron materiałów szkoleniowych

Co zawiera ten kurs?

Solidna, skondensowana dawka informacji na temat nadchodzących wymogów regulacyjnych w zakresie raportowania ESG. 

Ten kurs pomoże Ci poszerzyć wiedzę z zakresu ESG, zrozumieć nadchodzące zmiany i nowe wymogi
w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju, a także ułatwi przygotowanie spółki do nadchodzących przepisów.

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 1h40'

Okres dostępu

Kurs jest dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w październiku 2022 r.

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania, prezentacja podsumowująca wszystkie treści i bibliografia aktów prawnych i projektów ESRS.

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa
* Uwaga: Dyrektywa CSRD i standardy ESRS to przepisy, które jeszcze nie weszły w życie. W szczególności standardy ESRS mogą ulec zmianie po uruchomieniu niniejszego kursu, gdyż dostępne są w formie projektów. Jeśli stan prawny dyrektywy CSRD lub standardów ESRS ulegnie zmianie (pomiędzy datą uruchomienia kursu a 1 stycznia 2024 r.), to zaktualizujemy niniejszy kurs, a wszystkie osoby, które nabyły kurs wcześniej, uzyskają dostęp do jego zaktualizowanej wersji.

Program kursu

PROWADZĄCY KURS

Piotr Biernacki

Pracuję nad Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) w ramach Sustainability Reporting TEG przy EFRAG'u. Dzięki temu, że jestem ich współautorem, podczas kursu wytłumaczę Ci ich podstawowe zasady. Objaśnię też, jak działają standardy i jak je stosować w ramach obowiązków wynikających z dyrektywy CSRD.
Write your awesome label here.