Kompleksowy kurs CSRD i ESRS

Pogłębiony kurs dotyczący raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i ESRS - Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.
Write your awesome label here.
TEN KURS JEST W TRAKCIE OPRACOWANIA. ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER NA DOLE STRONY, JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ POWIADOMIENIE O JEGO DOSTĘPNOŚCI.

minut nagrania

omawianych ESRS'ów

stron materiałów szkoleniowych

Co zawiera ten kurs?

Szczegółowe omówienie wymogów dyrektywy CSRD i ESRS-ów wraz ze wskazówkami, w jaki sposób trzeba przygotować do nich spółkę.

Podczas kursu poznasz dokładnie proces przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju tak, by był on zgodny z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie elementy wiedzy przekazywane są ze wskazówkami zarówno dla spółek które mają doświadczenie w raportowaniu, jak i  tych, które zetkną się z tym obowiązkiem dopiero wraz z wejściem w życie dyrektywy CSRD.

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 4h

Okres dostępu

Kurs będzie dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania, prezentacja podsumowująca wszystkie treści oraz edytowalne listy kontrolne pomocne przy pracy nad raportem

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa

Program kursu

PROWADZĄCY KURS

Piotr Biernacki

Pracuję nad Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) w ramach Sustainability Reporting TEG przy EFRAG'u. Dzięki temu, że jestem ich współautorem, podczas kursu wytłumaczę Ci ich podstawowe zasady. Objaśnię też, jak działają standardy i jak je stosować w ramach obowiązków wynikających z dyrektywy CSRD.
Write your awesome label here.