Minimalne Gwarancje
w Taksonomii

Kurs tłumaczący szczegółowo czym są Minimalne Gwarancje, jeden z koniecznych warunków uznania działalności prowadzonej przez spółkę za zgodną z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo i jak zbadać zgodność spółki z Minimalnymi Gwarancjami.
Write your awesome label here.

minut nagrania

slajdów prezentacji

etapów procesu należytej staranności

Co zawiera ten kurs?

Kompleksowe i jednocześnie zwięzłe wprowadzenie w zawiłości unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo w zakresie spełnienia Minimalnych Gwarancji.

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć na czym oparte są Minimalne Gwarancje, czym są wymagane w nich procesy należytej staranności i jak zbadać, czy Minimalne Gwarancje są spełnione w ramach prowadzonej przez spółkę działalności.

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 95 minut

Okres dostępu

Kurs jest dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w kwietniu 2024 r.

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania oraz prezentacja podsumowująca wszystkie treści

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa 

Program kursu

PROWADZĄCY KURS

Artur Gazda

Tworzyłem kodeksy etyki i kodeksy postępowania dla dostawców wdrażające procesy należytej staranności w międzynarodowych spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie. Kierowałem projektem opracowania pierwszego w Polsce narzędzia służącego do badania zgodności z Minimalnymi Gwarancjami, dostosowanego do wytycznych Platform on Sustainable Finance. Prowadziłem szkolenia z zagadnień praw człowieka i należytej staranności dla członków zarządów, zespołów compliance i działów zrównoważonego rozwoju licznych spółek publicznych i prywatnych.
Write your awesome label here.