Podstawy Taksonomii

Intensywny kurs wprowadzający w tematykę unijnej Taksonomii, czyli systemu przepisów i kryteriów określania, jaka działalność prowadzona przez spółki jest zrównoważona środowiskowo
Write your awesome label here.

minut nagrania

stron aktów prawnych

stron materiałów szkoleniowych

Co zawiera ten kurs?

Kompleksowe i jednocześnie zwięzłe wprowadzenie w zawiłości unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. 

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć, na czym polega Taksonomia i jakie obowiązki z niej wynikające obowiązują spółki. Poznasz też praktyczny czteroetapowy proces ustalania, w jakim stopniu działalność spółki jest zrównoważona środowiskowo.

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 1h15'

Okres dostępu

Kurs jest dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w październiku 2022 r.

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania, prezentacja podsumowująca wszystkie treści i bibliografia zawierająca m.in. akty prawne i raporty PSF

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa 

Program kursu

PROWADZĄCY KURS

Piotr Biernacki

Konsultowałem rozwiązania Taksonomii, gdy była ona jeszcze projektem. Uczestniczyłem w pracach ESMA nad wzorami tabel, które są dziś wymagane do raportowania Taksonomii. Tłumaczyłem, czym jest Taksonomia, zarządom i działom finansowym stukilkudziesięciu spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pomagałem wielu spółkom przygotować się do obowiązków związanych z Taksonomią, m.in. uczestniczyłem w opracowaniu pierwszego w UE raportu zgodności z Taksonomią.
Write your awesome label here.