Wprowadzenie do Taksonomii dla budownictwa i rynku nieruchomości

Kurs omawiający wymagania Technicznych Kryteriów Kwalifikacji unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo dla budownictwa i rynku nieruchomości. Będzie przydatny dla przedstawicieli inwestora, projektantów oraz generalnego wykonawcy.
Write your awesome label here.
TEN KURS JEST W TRAKCIE OPRACOWANIA. ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER NA DOLE STRONY, JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ POWIADOMIENIE O JEGO DOSTĘPNOŚCI.

minut nagrania

stron aktów prawnych

stron materiałów szkoleniowych

Co zawiera ten kurs?

Kompleksowe i jednocześnie zwięzłe wprowadzenie w zawiłości unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo dla branży budownictwa i rynku nieruchomości

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć konstrukcję Taksonomii oraz wymagania Technicznych Kryteriów Kwalifikacji w odniesieniu do branży budownictwa i rynku nieruchomości

Czas trwania

Kurs obejmuje nagrania o łącznej długości ok. 30'

Okres dostępu

Kurs jest dostępny przez 3 miesiące od daty zakupu

Aktualność kursu

Kurs został opracowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w październiku 2022 r.

Materiały szkoleniowe

W ramach materiałów szkoleniowych udostępnione są nagrania oraz prezentacja podsumowująca wszystkie treści

Weryfikacja wiedzy

Ten kurs zawiera testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy

Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa 

Program kursu

PROWADZĄCA KURS

Justyna Biernacka

Wspieram międzynarodowe firmy deweloperskie i budowlane w ocenie zgodności prowadzonej przez nie działalności z Taksonomią. W moim zespole opracowaliśmy pierwszy w Polsce Taxonomy Rulebook, czyli zestaw instrukcji dotyczących stosowania Taksonomii na wszystkich etapach procesu deweloperskiego oraz narzędzie analityczne, wspierające ocenę inwestycji pod kątem zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji.  Tłumaczyłam wpływ unijnej Taksonomii na branżę budowlaną, deweloperską i zarządzania nieruchomościami na wielu konferencjach publicznych oraz w ramach szkoleń dla poszczególnych spółek, dzisiaj chętnie podzielę się z Tobą zebraną przeze mnie wiedzą. 
Write your awesome label here.