Podnosimy Twoje kompetencje
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

O MATERIALITY ACADEMY

Naszym celem jest przyspieszenie transformacji gospodarki ku zrównoważonym i regeneratywnym modelom działania poprzez budowanie kompetencji organizacji i ich pracowników

Od połowy ubiegłej dekady prowadzimy MATERIALITY, firmę doradczą, która wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju, raportowaniu ESG, rozwoju cyrkularnych modeli biznesowych, badaniu zgodności z Taksonomią i wielu innych aspektach składających się na tzw. sustainability.

Jesteśmy na bieżąco z wszystkimi regulacjami prawnymi, które powstają w zakresie ESG. Uczestniczymy w ich powstawaniu, współtworząc m.in. ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w coraz większym stopniu podlega przepisom, a my nie tylko je znamy i umiemy interpretować, ale też odpowiednio i praktycznie wdrożyć w przedsiębiorstwie.

Założyliśmy MATERIALITY ACADEMY, by poszerzyć krąg osób, które mogą czerpać ze zgromadzonej przez nas wiedzy i kompetencji w zarządzaniu zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.
Stajemy dzisiaj przed bezprecedensowymi wyzwaniami, jakich ludzkość dotąd nie znała - kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, wyczerpywanie się zasobów, emisje i zanieczyszczenia, kryzysy i nierówności społeczne - od naszej postawy, otwartości na nowe rozwiązania, gotowości do transformacji modeli biznesowych i sposobów działania, zależy nasza wspólna przyszłość. Stworzyliśmy MATERIALITY ACADEMY, aby razem się uczyć i szukać odpowiednich rozwiązań. Mam nadzieję, ze znajdziesz tu inspirację i zachętę do własnego rozwoju z troską o środowisko i ludzi wokół.

Justyna Biernacka

Sustainability Managing Partner, MATERIALITY
Zrównoważony rozwój i ESG w coraz większym stopniu są obwarowane regulacjami na poziomie unijnym i globalnym. Znajomość CSRD, ESRS-ów czy Taksonomii stopniowo staje się wymogiem dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać utrzymując dostęp do rynków i do źródeł finansowania. Wiele z tych przepisów współtworzyłem lub nadal nad nimi pracuję na szczeblu UE. Dzięki temu wiem, jak należy je wdrożyć w przedsiębiorstwie. Stworzyliśmy MATERIALITY ACADEMY, aby ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do aktualnej, solidnej wiedzy o przepisach regulujących zagadnienia sustainability. Mam nadzieję, że znajdziesz tu praktyczne rozwiązania, które wdrożysz w swojej firmie.

Piotr Biernacki

ESG Reporting Partner, MATERIALITY

Poznaj nasze cykle szkoleniowe

temat cyklu:

CSRD & ESRS

Taksonomia

poziom kursu:

INTENSYWNY
WPROWADZAJĄCY

Wprowadzenie
do CSRD i ESRS
z sesjami Q&A

już w sprzedaży!

Wprowadzenie
do CSRD i ESRS

już w sprzedaży!

Podstawy
Taksonomii

już w sprzedaży!

ZAAWANSOWANY

EKSPERCKI

Badanie istotności

już w sprzedaży!

SPECJALISTYCZNY

 Wypróbuj nasze najnowsze kursy

Opracowaliśmy program kursów w oparciu o realne potrzeby zgłaszane przez naszych Klientów

Komu będą potrzebne nasze kursy?

Członkowie i członkinie
Rad Nadzorczych i Zarządów

którzy potrzebują kluczowej wiedzy ułatwiającej strategiczne zarządzanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

Dowiesz się, co trzeba uwzględnić w strategii zrównoważonego rozwoju spółki. Zaplanujesz prace poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zrozumiesz co trzeba zrobić, by poprawić ratingi ESG Twojej spółki. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do zasiadania w Komitecie Zrównoważonego Rozwoju. 

Osoby na stanowiskach
dyrektorskich, menedżerskich,
specjalistycznych i eksperckich

które potrzebują pogłębionej wiedzy specjalistycznej z zakresu zrównoważonego rozwoju


Poznasz wymogi dyrektywy CSRD i dowiesz się, jak sporządzić raport zgodny z ESRS-ami. Nauczysz się badać zgodność spółki z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo. Zrozumiesz na czym polegają procesy należytej staranności w odniesieniu do praw człowieka i dowiesz się, jak je wdrożyć w spółce.

Działy HR i szkoleń


poszukujące praktycznych metod podniesienia ogólnego poziomu wiedzy pracowników na temat zrównoważonego rozwoju

Pomożemy Ci opracować program szkoleń, dzięki któremu szerokie grono pracowników spółki będzie lepiej funkcjonować w świecie zrównoważonego rozwoju. Przygotujemy odpowiednie materiały szkoleniowe i udostępnimy je w przystępnej formie.

Jakie są nasze kursy?

Aktualne

Tworzone zgodnie z obecnym stanem prawnym i w oparciu o aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie

Intensywne

W czasie krótkiego, efektywnego kursu przekazujemy dużo szczegółowych i konkretnych informacji

Wysokiej jakości

Dbamy o wysoką jakość nagrań wideo i pozostałych materiałów szkoleniowych

Przejrzyste

Wyjaśniamy trudne pojęcia i tłumaczymy ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Szczere

Nie ukrywamy trudnych aspektów regulacji prawnych i wymogów. Otwarcie mówimy o tym, ile czasu lub zasobów będzie potrzebnych do wdrożenia poszczególnych zagadnień

Praktyczne

Zawierają komentarz ekspercki tłumaczący, co w praktyce oznacza wdrożenie omawianych zagadnień
CHCESZ WIĘCEJ?

Skorzystaj z pakietów naszych kursów:

Potrzebujesz kursu na wiele stanowisk?