Aug 1 / Piotr Biernacki

Komisja wydała ESRS-y

Komisja Europejska wydała 31 lipca 2023 r. rozporządzenie delegowane wprowadzające pierwszy zestaw ESRS-ów. Nie różnią się one w znaczącym stopniu od wersji, która została przedstawiona do publicznych konsultacji. Standardy będą stosowane od 1 stycznia 2024 r.
Uważni czytelnicy naszego newslettera zauważyli tydzień temu, że szykuje się coś ważnego. Faktycznie tak się stało (dlatego też dzisiejszy newsletter wysyłamy we wtorek, a nie jak zwykle w poniedziałek): Komisja Europejska wydała akt delegowany wprowadzający ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards (Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju). Uzupełniają one dyrektywę CSRD i zgodnie z nimi spółki będą raportowały zagadnienia ESG już od przyszłego roku.
Empty space, drag to resize
Tworzenie standardów rozpoczęło się we wrześniu 2020 roku – niemal trzy lata temu. Wtedy na wniosek Komisji powołany został przy EFRAG’u projektowy zespół roboczy PTF-NFRS. Zespół ten w pół roku opracował propozycję architektury nowego systemu raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, a później (po przekształceniu w PTF-ESRS) pracował nad treścią pierwszego zestawu standardów. Projekty standardów zostały przedstawione do publicznych konsultacji w kwietniu 2022 r., a następnie zmodyfikowane. EFRAG przekazał do KE efekty swoich prac w listopadzie 2022 r. Od tego czasu standardy były w rękach Komisji, która wprowadziła do nich pewną liczbę zmian i przedstawiła do kolejnych konsultacji publicznych w 9 czerwca. Dziś znamy już ostateczną treść standardów, można się z nimi zapoznać w serwisie internetowym Komisji lub na stronie MATERIALITY.
Empty space, drag to resize
Pisaliśmy już o zmianach, które Komisja wprowadziła w stosunku do projektu przekazanego w listopadzie 2022 r. przez EFRAG. Dalsze zmiany, wprowadzone na ostatniej prostej, są niewielkie. Po pierwsze, jeśli w wyniku badania istotności spółka ustali, że zagadnienia zmiany klimatu są w jej przypadku nieistotne (czyli nie będzie stosowała w swoim raporcie standardu ESRS E1), musi ona zawrzeć w raporcie odpowiednie uzasadnienie. Po drugie, jeśli w wyniku badania istotności spółka ustali, że nieistotne są w jej przypadku dane służące uczestnikom rynku finansowego do wykonywania ich obowiązków informacyjnych (czyli dane wymagane przez rozporządzenia SFDR, BMR lub CRR), wówczas nie będzie mogła po prostu pominąć takich danych, tylko będzie musiała wprost zawrzeć stwierdzenie, że są one „nieistotne” („not material”) – tyle tylko, że bez szczegółowego uzasadnienia.
Empty space, drag to resize
Wydane przez Komisję rozporządzenie podlega prawu kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady (trwa teraz tzw. scrutiny period). Oznacza to, że te dwa organy legislacyjne mogą po zapoznaniu się z treścią rozporządzenia wyrazić swój sprzeciw, nie mogą jednak proponować żadnych zmian w treści aktu prawnego. Dopiero po upływie odpowiedniego okresu rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Nie spodziewamy się jednak żadnych komplikacji, a Komisja tak dobrała termin wydania rozporządzenia, by jego publikacja nastąpiła jeszcze w 2023 r. Standardy będą stosowane do raportów zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, czyli, w przypadku większości podlegających obowiązkowi spółek, do raportów za rok 2024 publikowanych w pierwszych miesiącach 2025 r.
Empty space, drag to resize
Klamka zapadła. Dyrektywa CSRD obowiązuje. Komisja wydała standardy. Jeśli ktoś jeszcze na coś czekał, to już naprawdę koniec zwlekania. Czas przygotowywać się do raportowania zgodnie ze standardami ESRS.