Sep 18 / Piotr Biernacki

Pierwszy na świecie raport oparty o standardy ESRS

Tylko S.A., polska firma technologiczna z branży meblarskiej, opublikowała swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Jest to jednocześnie pierwszy na świecie raport oparty o standardy ESRS. To chyba najlepszy dowód, że ESRS’y nie są takie straszne i można je opanować.
Raport Tylko jest dostępny w dwóch wersjach językowych (po polsku i po angielsku) pod tym adresem, w sekcji Downloads / Company / Sustainability Report 2022. MATERIALITY wspiera Tylko w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem od ponad dwóch lat. Prace nad raportem zaczęły się zimą 2022 r. w oparciu o projekty standardów przekazane przez EFRAG do Komisji Europejskiej. W sierpniu 2023 r. raport został w największym możliwym stopniu dostosowany do ostatecznej wersji standardów.
Empty space, drag to resize
Odwaga zarządu spółki, który zdecydował się na wykorzystanie jeszcze nieobowiązujących standardów umożliwiła pracę nad tym pionierskim projektem. Jak każdy „pierwszy na świecie” projekt był on trudny, bo nie było wzorów, na których można byłoby się opierać, ale dawał też swobodę w poszukiwaniu właściwych sposobów postępowania.
Empty space, drag to resize
Podobną ścieżkę przechodzi obecnie co najmniej kilka znanych mi spółek, które postanowiły sporządzić raporty za rok 2023 zgodnie ze standardami ESRS. Są to jednak podmioty, które w poprzednich latach sporządzały sprawozdania, zwykle oparte o standardy GRI. Z jednej strony ułatwia to pracę, bo stanowi bazę, na której można się oprzeć, a z drugiej utrudnia, bo przechodząc z GRI na ESRS-y trzeba oduczyć się pewnych nawyków.
Empty space, drag to resize
Z kolei naukę ESRS-ów warto zacząć od ich uważnej lektury. W jakiej kolejność warto czytać standardy? Pisaliśmy o tym już na początku sierpnia. Po lekturze i nauce trzeba przeprowadzić badanie istotności, a później zacząć zbierać dane i przygotowywać raport.
Empty space, drag to resize
Rola pioniera w raportowaniu na podstawie ESRS przypadła Tylko, spółce, która zmagała się po raz pierwszy z koniecznością zgromadzenia odpowiednich danych i opisania funkcjonujących w niej procesów w sposób wymagany przez standardy. Mimo, że biznes prowadzony przez Tylko jest bardzo mocno osadzony w zrównoważonym modelu biznesowym (zachęcam do lektury raportu, zwłaszcza działań w zakresie gospodarki cyrkularnej), to jest to pierwszy raport spółki na temat zrównoważonego rozwoju. Jak widać – da się, ESRS’y nie są takie straszne, jak może się wydawać z ich pierwszej lektury 😊